Verhuurvoorwaarden

Artikel I.                    Tarieven

De prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW en exclusief transport.

Prijzen gelden voor een huurperiode van  3 weekdagen (bv maandag t/m woensdag) of 1 weekend (vrijdag t/m maandag).

Voor langere termijnen gelieve contact op te nemen voor een offerte.

Bij laattijdige teruglevering geldt een tarief van 15% van de vermelde huurprijs per dag.

Artikel II.                  Verantwoordelijkheid

De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde artikels van het moment dat hij getekend heeft voor ontvangst van de goederen tot wij (Het Feestpaleis) aftekenen voor goede retourontvangst van de verhuurde artikels.

De klant verklaart de goederen te hebben nagezien/geteld waarbij deze akkoord gaat dat deze in goede staat en juiste aantallen zijn.

Ook dienen de gehuurde artikels na gebruik, proper en per onderdeel gesorteerd, terug aangeboden te worden.

Voor glazen, borden en bestek is de vaatwas inbegrepen. We vragen om zoveel mogelijk etensresten te verwijderen van de borden en bestek.

Linnen worden ook door ons gewassen. Eveneens vragen we hier kruimels en dergelijke zo goed mogelijk te verwijderen.

Bij teruglevering worden indien gewenst de goederen in het bijzijn van de klant geteld door Het Feestpaleis. Indien de klant aangeeft dat telling later mag gebeuren vertrouwt hij Het Feestpaleis op de juiste telling en is hier later geen verweer tegen mogelijk.

Artikel III.               Betalingsvoorwaarden

Bij elke verhuring dient verplicht een geldig rijbewijs of identiteitskaart getoond te worden als identificatie. Deze gegevens worden enkel intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.

De huursom dient steeds cash of via bancontact betaald te worden bij ontvangstname van de artikels tenzij anders afgesproken.

Abnormale verontreiniging geeft aanleiding tot extra reiniging en bijgevolg ook aanrekening van extra reinigingskosten of bij beschadiging of verlies tot vergoeding van het artikel aan nieuwwaarde. Voorbeelden zijn ingebrand vet, kaarsvet in glaswerk of op linnen, brandgaten, scheuren.

Artikel IV.                Transport

U kan zelf de gevraagde goederen ophalen en terugbrengen.

Ook kunnen wij, indien u dit wenst, het transport voor u verzorgen.

Er wordt dan een minimum van 100 euro (incl. BTW) aangerekend. Dit voor een enkele rijafstand van 25 km (totaal = 25 x 4 ritten = 100km).

Per extra gereden kilometer wordt  1,00 euro (inclusief BTW) aangerekend.

De te rijden afstand wordt bepaald via Google Maps.

In de transporttarieven zijn ook los- en laadtijden verrekend. Er wordt enkel gelost/geladen op gelijkvloers en dient gemakkelijk bereikbaar te zijn. Bij ophaling dienen de verhuurde artikelen  klaar te liggen voor ophaling. Indien we toch goederen dienen te verzamelen zal hiervoor een kost van 15 euro per begonnen kwartier (incl. BTW) aangerekend worden.

Er word ook een  gratis wachttijd van 15 minuten voorzien. Wordt deze tijd overschreden dan zal ieder begonnen kwartier aangerekend worden aan 15 euro/kwartier (incl. BTW).

Artikel V.                   Klachten

Klachten dienen bij aangetekend schrijven aangeboden te worden ten laatste 8 kalenderdagen na levering van de goederen, uitvoering van de werken of ontvangst van het factuur met betrekking van de inhoud van dit factuur.

Artikel VI.                Sancties bij niet-betaling

Indien het factuur niet vereffend is binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitair en herroepelijk beding  verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 50 euro, en dit in toepassing van art. 1152 BW. 

Deze vergoeding is forfaitair en kan bij afwijking van art. 1231 BW niet gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.

Artikel VII.              Betwisting

In geval van betwisting zullen enkel de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout en het Vredegerecht van het kanton Herentals bevoegd zijn.

Artikel VIII.           Aanvaarding Verhuurvoorwaarden

Het aanvaarden van deze bestelbon/factuur  geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de verhuurvoorwaarden.